GBF Austria Boxen - RANKING

Men

ALL

Bantamweight - 54 kg / 119 lbs